Kurucumuz

Kurucumuz Zamanhan Can 1935 yılında Doğu Beyazıt’ta doğdu. 1950 yılında henüz 15 yaşında iş hayatına atıldı.

Zamanhan Can
Kurucu

1972’de “Zamanhan Can” unvanını taşıyan ticaret şirketini kurarak ticaret odasına ilk kaydını yaptırdı.

Kurulmuş olan bu şirket o dönemin zorlu şartlarına karşı oldukça vizyoner bir bakış açısıyla ve yine o dönemin zorluklarına rağmen bölgede “yurtdışı ihracat belgesi” alan ilk şirketlerden biri olmuştur.

Bu tarihlerde Türkiye’ye komşu ülkeler ile aktif ihracat-ithalat yapmaya başlayan Zamanhan Bey, ticaret faaliyetleri yanında turizm sektörüne ilk yatırımını yaparak ilk otelini açmıştır.

Grubun itici gücü olan enerji sektörüne de yine aynı dönemde ilk akaryakıt istasyonunu kurarak giriş yapmış ve Can Enerji Grubunun ilk temellerini atmıştır.

Sonraki dönemde ise uluslararası ticaret, enerji ve otelcilik konularında hızlı bir büyüme ivmesi göstererek Türkiye geneline yayılarak, tüm illerde yaygınlaşmaya ve şubeleşmeye başlamıştır.

Planlı ve istikrarlı şekilde büyüyen grup, 1986 de itibaren yönetime ikinci jenerasyonu aktif olarak dahil ederek büyük bir “Aile Şirketi “ şeklinde faaliyetlerini, iş hacmini ve gelişimini kayda değer şekilde arttırmıştır. 

Bu yıllarda kurucumuz Zamanhan Can geniş ve köklü bir aile olmanın avantajını kullanarak şirket yönetimininde aktif görev alan 2. Jenerasyon yöneticilerini yeni kurulan, gelişme potansiyeli olan Orta Asya ülkelerinin her birine bizzat göndererek bu ülkelererin  ülke dinamiklerine, kültürlerine, sosyal yapılarına hakim olmalarını hedeflemiş, yatırımların yerinde kontrolü, güven ilişkisi çervesinde yerel işbirlikleri kurmaları sayesinde grubun başta bu bölgeler olmak üzere uluslararası arenada önemli bir oyuncu olmasını sağlamış ve planlı bir şekilde Irak, Suriye, Lübnan, İsrail gibi orta doğu ülkelerinde direk yatırım, işbirlikleri ve ticari faaliyetlere başlayarak coğrafi sınırları aşarak “uluslararasılaşma” hedefinin temellerini sağlamlaştırmış ve bu suretle de Can Grubunun temel yatırım hedefi ve vizyonunu belirlemiştir.

Temel yatırım planlarını bir EKOSİSTEM kurma çerçevesine oturtarak yatırım alanlarını çeşitlendiren kurucumuz özellikle değişen dünya ve gelişen teknoloji yatırımlarını önceleyen alanları hedef sektörler olarak belirleyerek grubun başta teknoloji şirketleri, inovatif iletişim, telekomünikasyon alt yapı ve üst yapı yatırım alanlarına girmesi gerektiğini her dönemde vurgulamıştır.

Hala Aktif olarak Grubun temel stratejilerini belirleyen kurucumuz özverili ve disiplinli çalışmayı grubun çalışma prensiplerinin başına koymuştur.

Yaklaşık 50 yıllık yoğun ve özverili çalışmalar ile birlikte sosyal yardım faaliyetlerine önem veren Zamanhan Bey, bugün iş dışında vaktinin büyük bir kısmını hayatı boyunca önemine her zaman vurgu yaptığı, gelişmişlik ve geleceğin garantisi olarak gördüğü eğitim ve sağlık konularına ayırmaktadır.

Bu konularda faaliyet gösteren Zamanhan Can Vakfı’nın ve Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı’nın faaliyetlerini genişleterek, ana okulundan yüksek öğretime kadar ülkemizin evlatlarına en iyi eğitim öğretim verme ve her çocuğumuzun kolaylıkla erişimini sağlama konusunda grubun ulusal ve uluslararası yeni adımlarının sağlam temellerini oluşturmaya adamıştır.

Bu kapsamda, vakıflar, şirketler ve şahsi olarak binlerce okul çağındaki dar gelirli çocuklarımıza eğitim destekleri verilmektedir.

Kurucumuzun, Her ne kadar ülkemizde son yıllarda uygulanan doğru politikalarla çok az seviyeye inmiş olsa dahi halen dikkatle üzerinde durulması gereken bir konu olarak ve en az eğitim kadar önem verdiği “yeni doğan bebek ölümlerinin azaltılması”nın önemine dair yoğun çalışmaları ve yönlendirmesi ile bu alanda öncü adımlar atılmıştır. 
Bu kapsamda Doğubayazıt’ı da içine alan ve Doğu Anadolu Bölgemizin en yenilikçi ilk ve tek Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi kurulmuş ve hiçbir maddi karşılık alınmadan bütün bölgeye hizmet verilmektedir.

Sadece kendi ünitelerinde değil yeni doğan bebek ölümlerinin önüne geçmek amacıyla özellikle Türkiye ve Dünya’da çeşitli ticari bir beklenti olmaksızın yatırımlar yapmakta ve Türkiye’de diğer kuruluşlar nezdinde yeni doğan ünitelerine yaptığı yardımlar sayesinde kurulumlara destek olmaktadır.

Vakıf, halihazırda sahibi olduğu eğitim kuruluşlarında sağladığı imkanların yanı sıra maddi yetersizlikler nedeni ile eğitime ulaşamayan çocuklara eğitim bursları sağlamaktadır.

Bundan tam 70 yıl önce, Doğubayazıt’ın coğrafi konumu nedeniyle, dünya ticaretine yön veren İpek Yolu üzerinde olmanın verdiği avantajı, vizyonu ve ileri görüşlü bakış açısıyla birleştiren ve bugün Türkiye’nin ve Dünya’nın sayılı holdinglerinden biri haline gelmeyi başarmış, çocuklarına ve sonraki nesillere ülkesi ve dünya için faydalı insan olmayı aşılamış Zamanhan Can, aktif olarak Zamanhan Can Vakfı’nın daha geniş kitlelere yardım eli uzatması için çalışmaktadır.

Can Holding Yönetim Kadrosu olarak, kurucumuz Sayın Zamanhan Can’ın kendi ifadesiyle “yeryüzünde yaşayan her insanı hemşeriniz olarak görün” tavsiyesi ile ortaya koyduğu temel ilke ile, “Dünya Vatandaşı” olma yolunda insana, farklı kültürlere ve yasalara saygı çerçevesinde, uluslararası ticaret, teknolojik ürünler, eğitim, sağlık yatırımları ile tüm coğrafi sınırları kaldırarak uzun yolculuğumuza durmaksızın devam etmekteyiz.