Başkanın Mesajı

“Modern teknoloji, kaliteli ürün, kusursuz hizmet”

Kemal Can
Başkan

Kurulduğu ilk günden itibaren “Önce İnsan” “Önce Ülke” ilkeleri ve bu çerçevede iş yaklaşımıyla yol haritasını çizen Can Holding şirketler grubu, tüm paydaşları, çalışanları, müşterileri, ulusal ve uluslararası ortakları, toplum ve ülkesi için öncelikle değer ve ilkeli farklılık yaratmak adına adımlar atmaya devam edip, paydaşlarının ihtiyaçlarına yanıt verecek ürün ve hizmetler sunuyor.

Temelde bir EKOSİSTEM çerçevesinde birbirini destekleyen yatırım alanları ile Modern teknoloji, kaliteli ürün, kusursuz hizmet, çağdaş ve ilkeli işletmecilik anlayışını taşıyan Can Holding şirketler grubu bağlı olduğu kurumsal ve etik değerlere karşı sorumluluklarını yerine getiren, yüksek performans ve kârlılık konusunda tüm paydaşları için istikrarlı ve uzun vadeli değer oluşturmayı amaçlıyor.

Can Holding, bugün bütün iş kolları ve bağlı ortaklıkları ile birlikte 30.000’i aşan direkt ve dolaylı çalışanıyla büyük bir aile olmuştur. 

Bu büyük ve köklü aile bugüne kadar yaptığı çalışmalarla konsolide büyüklük olarak Türkiye'nin en büyük gruplarından arasında yer almaktadır.

Grubun faaliyet alanları içinde enerji, petrol dağıtım, dayanıklı tüketim, eğitim, turizm ve sağlık yer almaktadır. Enerji alanında Enerji Petrol isimli iştirakimiz üzerinden akaryakıt dağıtım ve madeni yağ üretimi faaliyetlerini yürüten grubumuz, toplamda 500’ün üzerinde bayi ile Türkiye’nin pek çok yerinde faaliyet göstermekte ve hızlı büyümesine devam etmektedir.

Grubumuzun en önemli faaliyet alanı olan “Teknoloji ve Dayanıklı Tüketim Ürünleri” alanındaki iştirakimiz “Awox” ise, Çerkezköy’de ve Lüleburgaz’daki 100 bin metrekare üretim tesisinin yanı sıra, Mersin’de temelleri 2016’da atılmış 500 bin metrekare kapalı alandaki üretim tesisini 2022’de tam kapasiteyle faaliyete başlatmayı planlamaktadır. 3.5 milyar TL yatırım ile yıllık 50 milyon adet üretim ve 2 milyar ABD doları ihracat hedefleyen bu tesis, 10.000 bin doğrudan ve toplamda 20.000 bin yeni istihdam sağlayacaktır.

Sadece Türkiye’nin değil, kendi alanında, dünyanın önemli ve tanınan bir oyuncusu haline gelen Awox, bu yatırım ile devasa bir atılım gerçekleştirmektedir. Dünyada üretim ve tedarik merkezlerinin yer değiştirmesi ve ülkemizin doğru uluslararası politikaları ile Türkiye’nin bir üretim ve tedarik merkezi olacağı açıktır. Bu yatırımımız ile dünyada teknolojik ürün imalatı ve tedarikinde önemli bir yer edinecek olan Teknoloji Grubumuz yatırımlarına bir ekosistem inşa etme stratejisiyle devam edecektir.

Temelde yenilikçi teknolojileri ve dijital dünya gerçeğini ekosisteminin temeline oturtan Can Grubu, eğitim alanında da 2019 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’ni faaliyet alanlarına dahil ederek Eğitim sektörüne girmiştir. 25.000’e yakın öğrencisi, 60 bini aşan mezunu ve 30 yıla yakın tarihçesi ile vakıf üniversitelerinin öncülerinden olan Bilgi Üniversitesi, tıp fakültesi ve mühendislik, teknoloji ARGE şirketleri, Startup, Teknokent Teknoloji Transfer Ofisi ve benzer alanlarda yeni yatırımlar ile büyümesini sürdürmektedir.

Ayrıca, eğitim sektöründeki büyüme hedefi çerçevesinde Türkiye’nin en büyük ilk-orta-lise eğitim kurumlarından olan Doğa Kolejleri de 2021 itibari ile Can Holding bünyesine katılmıştır. 60 bine yakın öğrencisi ve 100’ü aşkın kampüsleri ile ülkemizin en büyük eğitim kurumlarından olan Doğa Kolejleri’ni bünyesine katmasıyla Can Grubu Türkiye’nin en büyük eğitim kurumlarından olmuştur.

Bütün yatırım alanlarını birbirini destekleyen ve tamamlayan bir ekosistem dahilinde yapmakta olan Can Grubu, teknoloji ve iletişim teknolojilerinde sadece Türkiye’de değil, dünyada da önemli bir oyuncu olmak üzere bu alanda da büyümek hedefiyle önümüzdeki 10 yıllık stratejik planını tekno-sanayi, iletişim ve telekomünikasyon temelli olarak yapmaktadır.

İletişim teknolojilerinin yanı sıra, ödeme teknolojileri, yüksek data kullanımı ve internete bağlı cihazlarda beklenen büyük büyümenin olacağı gelecek dönemde, Can Holding olarak bu alanda ciddi yatırım yapma kararı almış bulunmaktayız.

Bu yatırımı öncelikli olarak kendi ülkemize ve kendi coğrafyamız üzerinde değer yaratacak şekilde yapmayı tercih etmekteyiz. Türkiye’nin gücü, büyüyen nüfusu, hızla gelişen ekonomisi, doğru ve teşvik edici politikaları, genç ve dinamik demografisi ile teknoloji ve iletişim alanında dünyanın en cazip fırsatlarından birini sunduğunu düşünmekteyiz.

Can Holding’in iştirakleri arasında olan Awox’un yaptığı yeni yatırım, “connected devices” teknolojisi sayesinde dijital ağların günlük cihazlar ile entegre olacağını öngörü ile bu alandaki yatırım ve girişimlerine hız vermiştir.

Buna ek olarak, Can Holding, hem ilk-orta hem de yüksek öğretimde yer alan iştirakleri olan Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri ile yaklaşık 100 bin öğrencisi ile eğitim alanında da ülkemizin önde gelen kurumlarından biri konumundadır. Güncel eğitim ve öğretim imkanları, internet ve iletişim teknolojisi sayesinde, hızlı bir şekilde artmaktadır. İletişim teknolojisi ve eğitimin en doğru şekilde birleştirilerek, ülkemizdeki her çocuğun ve her gencin eğitimin tüm imkanlarından faydalandırılması artık çok daha muhtemeldir.

Konsolide büyüklüğün, devam eden yatırım ve kapasite artırımları ile birlikte 2025 itibariyle mevcut büyüklüğün 5 katına çıkması öngörülmektedir.

Çalışma disiplinini emeğe saygı, insana güven, şeffaf ve uluslararası kabul gören yasa, kural ve ilkelere kayıtsız şartsız uyma prensibi ile temel iletişim ve dürüst yaklaşımla bütünleştiren Can Holding, yüksek kalite, çok hızlı değişen teknolojik ilerlemelere anında uyumlu olma anlayışıyla ürettiği ürün ve hizmetler sunuyor.

Bu paralelde insan ve emek haklarına saygılı ve güvenli bir çalışma ortamı sunuyor.

Attığı her adımla faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde örnek teşkil eden Can Holding şirketler grubu, sürdürülebilir bir dünya adına sorumluluklarının bilinciyle çalışmalarını sürdürüyor ve kurumsal sosyal sorumluluk yükümlülüklerini yerine getirip, kaynaklarını verimli şekilde kullanan dünya vatandaşlarına ve uluslararası hukuk kurallarına, iklim ve çevreye saygılı bir şirket olarak faaliyet gösteriyor.

"Dünya vatandaşları olan paydaşları ile Büyük Bir Aileyiz”

Her koşulda toplum, ülke ve dünya yararını gözeten, güvenilir ve girişimci bir kuruluş olmayı hedefleyen Can Holding, ürün ve hizmetlerinin kalitesini arttırmak için yerel ve global danışmanlık firmaları ile çok yakın çalışıyor.

Grup bünyesinde faaliyet gösteren 80 kişilik ARGE ekibi, üniversiteler ile olan inovasyon alanındaki işbirlikleri ve ulusal ve uluslararası danışmanları ile teknolojik ve endüstriyel gelişmeleri yakından takip ederek kendini sürekli geliştiriyor.

Köklü geçmişinden gelen deneyim ve bilgi birikimini çalışanlarından aldığı nitelikli insan gücüyle buluşturan Can Holding, sürdürülebilir büyümesine hız kesmeden devam ediyor.

Vizyoner, planlı, donanımlı ve alanında uzman insan kaynakları ve uluslararası akredite şirketler ve onların ekibi ile faaliyet gösterdiği her sektörde evrensel kalite standartları, uluslararası hukuk, bankacılık ve finans regülasyonlarına uyum en önemli ilkelerinin başında geliyor.

Önde gelen danışmanlık firmaları ve yatırım bankaları ile yapmış olduğu stratejik işbirliği çerçevesinde, yeni yatırım planlarını ve modellemelerini bir EKOSİSTEM oluşturma ve bütün grup şirketlerini kapsayacak biçimde planlamaktadır.

Cumhuriyetimizin gururla kutlayacağımız 100. yılında, Can Holding ve iştirakleri, küresel ekonomiye ve eğitim sektörüne yaptığı yatırımlarla Türkiye’ye hizmet vermek için azimle çalışmalarını sürdürüyor.

Kemal Can