foto

Iğdır ilinde 40.000 m² arazi üzerinde kurulu kum eleme ve taş kırma tesisleri, öncelikle Can Beton’un ve bölgedeki diğer inşaat şirketlerinin kum, mıcır, çakıl ihtiyacını büyük ölçüde karşılamaktadır