foto

Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama A.Ş. ülke  ekonomisine ve akaryakıt sektörüne katma değer yaratmak, sektörün artan ihtiyaçları doğrultusunda kaliteli hizmet ve ürünler sunmak amacıyla 2000 yılında kurulmuştur.  tesisleşme ve pazarlama faaliyetlerine hız vermiş,  belirlenen hedefler ve uygulanan politikalar paralelinde ürün ve hizmet kalitesini sürekli arttırmış ve “Energy” ismini yurt genelinde yaygınlaştırarak kurumsallaşma yolunda önemli adımlar atmıştır.

Enerji Petrol, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve buna bağlı olarak çıkarılan Lisans Yönetmeliği’ne göre Akaryakıt Dağıtıcı Lisansı, Depoculuk Lisansı ve Madeni Yağ Lisansı ile yurt genelinde, 10 Bölge Müdürlüğü, ve Mersin, Kırıkkale ve İzmir de bulunan toplam 85.000 m³ kapasiteli  3 adet depolama tesisi ile akaryakıt ürünleri ve madeni yağ dağıtım, depolama ve pazarlaması konusunda  faaliyet göstermektedir.

Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama A.Ş. uluslararası piyasalardan ithal ettiği ve yurt içinden satın aldığı  akaryakıtı  pazarladığı gibi, ürettiği madeni yağları da hem yurt içine satmakta hem de  ihraç etmektedir.