* Müşterilerimize, çalışanlarımıza ve ülke ekonomisine katma değerler yaratan referans marka olmak,

* Toplum yararını gözeten, güvenilir ve girişimci bir kuruluş olmak,

* Ürün ve hizmetlerin kalitesini arttırmak için sürekli projeler geliştiren bir firma olmak,

* Sağlık emniyet ve çevre kurallarına ödünsüz uymak,

* Doğal kaynakları  verimli kullanmak,

* Müşterilerimiz, çalışanlarımız, rakiplerimiz ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği yaparak standartların yükselmesine katkıda bulunmak,

* Modern teknoloji, kaliteli ürün, kusursuz hizmet ve çağdaş işletmecilik ile, girdiğimiz her sektörün ve ekonominin değişen koşullarına ayak uydurarak koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlamaktır.

* Günümüz iş dünyasının ve özellikle hızlı büyüyen pazarların vazgeçilmez unsurlarından biri olan çabuk karar verebilme yeteneği Can Grubun rakiplerinden ayıran en önemli özelliklerden biridir.Başarımızın temel dayanağı, yatay yönetim anlayışı, genç ve dinamik insan kaynaklarına yaptığımız yatırımlardır.

* Can Grup, bağlı olduğu kurumsal değerlere karşı sorumluluklarını yerine getiren, yüksek performans ve kârlılık konusunda müşterileri ve çalışanları için uzun vadeli değer oluşturmayı amaç edinmiş bir gruptur.

* Hukuki prosedüre, yasalara, ekonomik ilkelere bağlılık, bireye ve topluma saygı, sağlığa, emniyete ve çevreye duyarlılık, Can Grubun değerlerinin ana başlıklarıdır.