Kurucumuz

Kurucumuz Sn. Zamanhan Can 1935 yılında Doğubeyazıt’ta doğdu. 1950 yılında henüz 15 yaşında iş hayatına atıldı.

1972’de “Zamanhan Can” ünvanını taşıyan ticaret şirketini kurarak ticaret odasına ilk kaydını yaptırdı.

Kurulmuş olan bu şirket o dönemin zorlu şartlarına karşı oldukça vizyoner bir bakış açısıyla ve yine o dönemin zorluklarına rağmen bölgede “yurtdışı ihracat belgesi” alan ilk şirketlerden biri olmuştur.

Bu tarihlerde Türkiye’ye komşu ülkeler ile aktif ihracat-ithalat yapmaya başlayan Zamanhan Bey, ticaret faaliyetleri yanında turizm sektörüne ilk yatırımını yaparak ilk otelini açmıştır.

 Grubun itici gücü olan enerji sektörüne de yine aynı dönemde ilk akaryakıt istasyonunu kurarak giriş yapmış ve Can Enerji Grubunun ilk temellerini atmıştır.

Sonraki dönemde ise uluslararası ticaret, enerji ve otelcilik konularında hızlı bir büyüme ivmesi göstererek Türkiye geneline yayılarak, tüm illerde yaygınlaşmaya ve şubeleşmeye başlamıştır.

Planlı ve istikrarlı şekilde büyüyen grup, 1986 de itibaren yönetime ikinci jenerasyonu aktif olarak dahil ederek büyük bir “Aile Şirketi “ şeklinde faalyetlerini, iş hacmini ve gelişimini kaydadeğer şekilde arttırmıştır. 

Grup aktif ticari faaliyetlerinin merkez operasyonlarını 1986 yılında başlamak üzere 1990 itibariyle resmi olarak, gelişen iş hacmini düşünerek, yeni pazarlar ve fırsatları takip etmek, yurtdışı ticaret koordinasyonu ve operasyonel verimliliği artırmak için ticaretin kalbi İstanbul’a taşımıştır.

Aktif ticari operasyonlarının İstanbula taşınması sonrası grup, gelişen uluslararası ticaret hacmi nedeniyle ilk yurt dışı ofisini 1991 yılında Dubai’de açmış ve bu tarihte uluslararası ticaret hacmini daha yaygın ve kurumsal hale getimiştir.

90’lı yıllarda SSCB’nin dağılması sonrasında dünya ticaret dengelerinin değişmesi, tüketim ihtiyaçlarının ve faaliyetlerinin bu bölgelerde artması ile yeni kurulan Orta Asya Türki Cumhuriyetlerinde yoğun ve çok aktif olarak bağlanılan ticaret faaliyetleri ile grubun yurt dışı büyümesi daha fazla hız kazanmış ve bu bölgelerdeki ticari potansiyeli gören kurucumuz yeni kurulan bu ülkelerde yatırm yapan ilk şirketlerden olan Can Grubunın ilk şubesini ve yatırımını 1991 yılında Kazakistan da yapmış ve bu genç ülkenin ilk yabancı yatırımcılarından biri olmuştur.

Ardından Türkmenistan, Azerbeycan, Ozbekistan, Kırgızsitan da ticari faaliyetlere başlamış Yeni kurulan bu ülkelerin ilk yabancı yatırımcılarından olmuştur. Temellerin güven dayalı ve güvenilir yerel işbirlikleri sağlam atılan bu ülkerde bu gun itibariyle de  grubun yatırımları büyüyürek devam etmektedir.

Bu yıllarda kurucumuz Zamanhan Can geniş ve köklü bir aile olmanın avantajını kullanarak şirket yönetimininde aktif görev alan 2. Jenerasyon yöneticilerini yeni kurulan, gelişme potansiyeli olan Orta Asya ülkelerinin her birine bizzat göndererek bu ülkelererin  ülke dinamiklerine, kültürlerine, sosyal yapılarına hakim olmalarını hedeflemiş, yatırımların yerinde kontrolü, güven ilişkisi çervesinde yerel işbirlikleri kurmaları sayesinde grubun başta bu bölgeler olmak üzere uluslararası arenada önemli bir oyuncu olmasını sağlamış ve planlı bir şekilde Irak, Suriye, Lübnan, İsrail gibi orta doğu ülkelerinde direk yatırım, işbirlikleri ve ticari faaliyetlere başlayarak coğrafi sınırları aşarak “uluslararasılaşma” hedefinin temellerini sağlamlaştırmış ve bu suretle de Can Grubunun temel yatırım hedefi ve vizyonunu belirlemiştir.

Kurucumuzun, planlı ve istikrarlı büyüme vizyonu çervesinde,

1993 yılında, Türkiye’nin bugun itibariyle En Fazla Akaryakıt İstasyonu İşletme Sahipliği olan “Enerji Petrol” temellerini İstanbulda İlk Akaryakıt İstasyonu kurulmuş ve aynı yılda uluslararası  büyük hacimli Petrol ve türevleri ticaretine başlanmmıştır.

Enerji sektöründe hızla ve planlı bir şeklide büyünen “Enerji Petrol”, 2000 yılında, stratejik yatırım olması sebebiyle çok ağır yasal şartlara uygunluk prosedürlerinin tamamlanması sonucu “Dağıtım Lisansı” Alan ilk şirketlerden olmuştur.

Bu yıllar itibariyle Türküyenin bütün bölgelerinde hızlı bir büyüme trendi yakalayan Grup, 2003 yılında ilk  yüksek kapasiteli “madeni yağ” fabrikası kurulmuş, 2005 yılında “Enerji Gaz” kurularak enerji sektöründe diğer türev ürünlerde büyüme başlamıştır.

Bu temeller üzerine kurulan Can Enerji Grubu, bu gün itibariyle, türkiyenin en fazla petrol ve türevleri depolama kapasitelerine sahip gruplarından biri olup,  sahip olduğu alanda faaliyet gösteren  yüksek kapasiteli, uluslararası standarlara uygun ve uluslarası banka ve traidink şirketleri ile akredite olarak ve uzun sürelere dayanan anlaşmlarla dünya devi şirketlere depolama ve lojistik servis ve hizmetleri sunmaktadır.

Yine, “Energy” markası ile Türkeyinin 81 ilinde  475 Akaryakıt İstasyonu ile başta Türkiye sanayisinin kalbi Marmara bölgesi olmak bireysel tüketici ve sanayi üreticilerine Akaryakıt, Gaz, Madeni Yağ ve diğer petrol türevleri Dağıtım hizmeti veren en yaygın şirketlerinden başında gelmektedir.

2000 yılında, Grup, değişen ihtiyaç ve gelişmeleri takip ederek,  diğer lokomotif sektörlerinden olan uluslrarası ticaret açısından stratejik öneme sahip “Dayanaklı Tüketim teknolojik ürün imalatı ”  Grubununun temelleri atılmış, ilk olarak “Awox” markası ile Televizyon, 25 farklı ürün gamında Küçük Ev Aletleri imalatı için İlk Fabrikasını Çerkezköyde Kurmuştur.

Devam eden yıllarda, bu sektöre verilen stratejik önem ve hedefler çerçevesinde kapasite artırım ve Türkiyenin değişik bölgelerinde yeni yatırımlar ile başta Türkiyeye komşu ülkere ihracat hedefi ile ve kısa sürede bitecek olan kapasite artım yatırmlarının tamamlanması ile Türkiye Cumhuriytimizin gururla kutlayacağımız 100 yıl olan 2023 itibariyle 700 bin metre kare üretim alanına sahip, Beyaz Eşya, Televizyon, Küçük Ev ALetleri çeşitleri,, klima ve Soğutma cihazları , nın bütün ve son mamul olarak her aşaması dahil olmak üzere Tükiyenin en büyük imalat şirketi haline gelmeyi planlamakta ve bu kapsamda yapılan yatırımların tamamlanması ile toplamda dayanaklı tüketim ürünleri gamında yıllık Awox”Seikon”Telefox” Energıa”  markaları ile 50 milyon adet teknolijik ürün üretimi, dağıtımı ve ihracatını öngörmtedir.

Grubun Kuruluş yıllarını takip eden ve ilk sektörülerinden olan “Turizm” sektörü Yatırımlarında ise, tamamlanmak üzere olan kapasite artırımları ile 2500 yatak kapasiteli, 2000 metre kare konferasan alanına sahip 6 sı İstanbul olmak üzere toplam 7 adet şehir Oteli  bulunmaktadır,

Kurucumuzun, ülkemizin kalkınması ve dünyada köklü bir güce sahip olmasının tek yolunun çalışkan ve zeki ülke insanımıza dünya standarlarında bir eğitim verilmesi ve bu imkanın da 81 il de vee n ücra köylerinde bulunan ülkemizin her evladına sağlanması ile gerçekleşeceğine olan inancı ile, Can Grubu,

2019 yılında, Türkiyerenin ilk Vakıf Ünviersitelerinden olan ve yine Ülkemizin uluslararası itibarı, 45 bini aşan mezunu , 20000 binden fazla öğrencisi ile gurur duyduğu İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin sahibi olan Bilgi Eğitim vr Kültür Vakfının en büyük destekcisi olarak Eğitim sektöründeki ilk adımını atmıştır.

Yaklaşık 50 yıllık yoğun ve özverili çalışmalar sonucunda sosyal yardım faliyetlerine önem veren Zamanhan Bey, şirketlerin yönetimini 2. Jenerasyon yöneticilerine devrederek vaktinin büyük bir kısmını hayatı boyunca önemine her zaman vurgu yaptığı, gelişmişlik ve geleceğin garantisi olarak gördüğü eğitim ve sağlık konularına ayırmış, bu konularda faaliyet gösteren “Zamanhan Can Vakfı”nın ve “Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfının” faaliyetlerini genişleterek, anaokuldan yüksek öğretime kadar ülkemizin evlatlarına en iyi eğitim öğretim verme ve her çoçuğumuzun kolaylıkla erişimini sağlama konusunda grubun ulusal ve uluslararası yeni adımların sağlam temellerini oluşturmaya adamıştır.

Bu kapsamda, vakıflar, şirketler ve şahsi olarak binlerce okul çağındaki dar gelirli çocuklarımıza eğitim destekleri verilmektedir.

Kurucumuzun eğitim kadar önem verdiği “yeni doğan bebek ölümlerinin azaltılmasına” dair yoğun çalışmaları ve yönlendirmesi ile bu alanda öncü adımlar atılmıştır. Bu kapsamda Doğubeyazıtıta içine alan ve Doğu Anadolu Bölgemizin en inovatif ilk ve tek Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi kurulmuş ve hiçbir maddi karşılık alınmadan hizmet verilmektedir.

Vakıf, maddi yetersizlikler nedeni ile eğitime ulaşamayan çocuklara eğitim bursları sağlamanın yanısıra, fazla gündeme gelmeyen ancak çok önemli bir sorun olan yeni doğan bebek ölümlerinin önüne geçmek amacıyla özellikle Türkiye ve Dünya’da çeşitli ticari bir beklenti olmaksızın yatırımlar yapmakta ve Türkiye’de yeni doğan ünitelerine yaptığı yardımlar sayesinde yeni kurulumlara destek olmaktadır.

Bundan tam 70 yıl önce, Doğubeyazıt’ın coğrafi konumu nedeniyle, dünya ticaretine yön veren İpek Yolu üzerinde olmanın verdiği avantajı, vizyonu ve ileri görüşlü bakış açısıyla birleştiren ve bugün Türkiye’nin ve Dünya’nın sayılı holdinglerinden biri haline gelmeyi başarmış, çocuklarına ve sonraki nesillere ülkesi ve dünya için faydalı insan olmayı aşılamış Zamanhan Can , aktif olarak Zamanhan Can Vakfı’nın daha geniş kitlelere yardım eli uzatması için çalışmaktadır.

Can Holding Yönetim Kadrosu olarak,

kurucumuz Sayın Zamanhan Can’ın kendi ifadesiyle “yeryüzünde yaşayan her insanı hemşeriniz olarak görün” tavsiyesi ile ortaya koyduğu grubun temel ilkesi “Dünya Vatandaşı” olma yolunda kültürlere ve yasalara saygı çerçevesinde, uluslarası ticaret, teknolojik ürünler, eğitim, sağlık yatırımları ile tüm coğrafi sınırları kaldırarak ilerliyoruz.

Zamanhan Can

Zamanhan CAN

Kurucu